พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์ Science Museum

เจ้าทรัพย์กับเพื่อนๆนัดกันมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์กันค่ะ แค่เห็นรูปร่างสัญลักษณ์ภายนอกอาคาร รูปทรงลูกบาศก์ขนาดใหญ่ เด็กๆก็ตื่นเต้นแล้วค่ะ อยากจะวิ่งเข้าไปเรียนรู้ สัมผัสกันให้เต็มที่เลย

เจ้าทรัพย์และเพื่อนๆ ค่ะ

โดยรูปทรงของสัญลักษณ์ด้านนอก มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยตัวอาคารรูปทรงลูกบาศก์ขนาดใหญ่ 3 ลูกวางพิงกันอย่างสมดุล โดยใช้มุมแหลมของแต่ละลูกบาศก์รับน้ำหนัก จุดละ 4,200 ตัน แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมอันล้ำยุค ซึ่งภายในแบ่งเป็น 6 ชั้น

ชั้นที่ 1  ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม (Reception and Introductory Area) : ในบริเวณชั้นที่ 1 พอเข้ามาจะพบกับบรรยากาศ ระบบแสง สี เสียง ที่ทันสมัย และมีการจำลองอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชั้นนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นการแนะนำนิทรรศการทั่วไป ชั้นนี้จะมีห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show และ โรงภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ Science Dome ที่ไม่ควรพลาด แนะนำว่าดีมากๆค่ะ นอกจากนั้นก็จะเป็นห้องรับฝากของ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม

พอเข้ามา โซนแรกที่เด็กๆวิ่งเข้าไปคือนี่เลยค่ะ ดินแดนสีสันแห่งแสง

เจ้าทรัพย์วิ่งมาถ่ายรูปเลยค่ะ

แสง สี เด็กๆชอบมาก

การเคลื่อนไหวของแสงทำให้มองเห็นเหมือนภาพเคลื่อนไหวด้วยความเร็ว

เจ้าทรัพย์กับเพื่อนกำลังทดลองการเกิดฟ้าผ่าค่ะ

เรียนรู้ ดูเพลินเลยค่ะ


ชั้นที่ 2 ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (History of Science and Technology) ชั้นนี้จะมุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามลำดับที่เกิดขึ้น พบกับข้อสันนิษฐานการกำเนิดมนุษย์ในโลก และความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบกับนักวิทยาศาสตร์และนักคิดของโลกแต่ละยุคสมัย รวมถึงพลังของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติและผลกระทบของการใช้เทคโนโลยี การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ชั้นที่ 3 วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและพลังงาน (Basic Science and Energy) ชั้นนี้มุ่งให้ผู้ที่เข้าชมได้เข้าใจถึงหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลังงาน จัดแสดงในรูปของชิ้นงานปฏิสัมพันธ์ที่ให้ผู้ชมทดลอง สัมผัส ค้นพบและเรียนรู้ด้วยตนเองจากชิ้นงานต่างๆ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ แสง สี เสียง แรง และการเคลื่อนที่ สสารและโมเลกุล ฯลฯ ผู้เข้าชมสามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากจอสัมผัส นอกจากนั้นยังมีโรงภาพยนตร์ระบบโปรเจคเตอร์มัลติวิชั่นฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน

ชั้น 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย (Science and Technology in Thailand)  ชั้นนี้จะมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ทั้งที่ตั้งภูมิทัศน์ ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา ตลอดจนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการทำเกษตรกรรม รวมถึงศึกษาภูมิอากาศ ฤดูกาล และอิทธิพลของสิ่งต่างๆ ที่มีผลต่อภูมิอากาศของโลก และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรียนรู้เทคโนโลยีสิ่งก่อสร้างและโครงสร้าง โดยนำเสนอผ่านสื่อที่น่าสนใจ ทั้งชิ้นงาน แบบจำลอง สื่อวิดีทัศน์
ชั้น 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (Science and Technology in Daily Life) ชั้นนี้จัดแสดงเกี่ยวข้องกับวิทนาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับร่างกายของเรา และการดูแลรักษาสุขภาพ ระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์ ประวัติและพัฒนาการด้านคมนาคม ตลอดจนสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆ นำเสนอในรูปแบบจำลอง แผ่นภาพประกอบคำอธิบาย หน้าจอสัมผัส และชิ้นงานวิทยาศาสตร์ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ชั้น 6 เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ( Thai Traditional Technology ) ชั้นนี้นำเสนอวิถีชีวิตไทยที่ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาพื้นบ้าน สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ประกอบไปด้วยนิทรรศกาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้อยู่คู่สังคมไทย เรียนรู้เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย เช่น การแกะสลัก เครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักสาน โลหะกรรม และสิ่งทอ ทำความเข้าใจวิถีชีวิตคนไทย เพื่อตระหนักถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของบรรพบุรุษไทย

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมเสริมศึกษาเพิ่มเติมจากส่วนนิทรรศการ
1.การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เปิดแสดงทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ มีค่าเข้าชมท่านละ 30 บาท
2.ท่องโลกพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Walk Rally)
3.กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ (Science Lab)
4.โรงภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (Science Dome) เปิดแสดงทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ มีค่าเข้าชมท่านละ 30 บาท

สรุปโดยรวมแล้ว แค่พิพิธภัณฑ์เดียวก็หมดวันแล้วค่ะ เด็กๆสนุกสนานมาก ได้เรียนรู้ ทดลอง โชว์ที่สนุกมาก เด็กๆได้ความรู้กันเต็มที่ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ควรจะพาลูกๆมาเรียนรู้ มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา, พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เปิดให้บริการวันอังคาร - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 17.00 น.

ปิดทำการทุกวันจันทร์

GPS https://goo.gl/maps/GWc1utXT139MFX3g8

อ้างอิงข้อมูลมาจาก http://www.nsm.or.th/home-science-museum.html และข้อมูลจาก Science Museum Guide Map

Gallery


Our Other Articles

Youtube VDO!
PLEASE FOLLOW ME!   
 
I hope you like reading about my adventures!
PRIVACY POLICY

© DekChobTiew.com 2019